Aventurin arbetar med sorgbearbetning för att uppnå en inre balans och frid,för dig som bär på en sorg, oavsett vad som har orsakat den.

Aventurin vägleder dig att lämna förluster som gör ont, minnas med kärlek och gå vidare med livslust