Fakta om sorg

 

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma.

 

Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

 

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:

- En känsla av bedövning

- Humörsvängningar

- Koncentrationssvårigheter

- Oregelbunden sömn

- Förändrade matvanor

- Energiförlust

 

Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock väldigt individuellt, samt varierar även hos varje enskild person över tiden. Vad vi beskriver är ingen tidsbestämd process som sker i stadier, utan kan bättre beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. I detta sammanhang kan det även vara lämpligt att nämna att det inte är tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden.

 

Copyright © Svenska Institutet för Sorgbearbetning® 2003-2009. Omfattar alla rättigheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorgbearbetning

 

Sorgbearbetning - en väg till personlig utveckling.

 

Att hitta modet för att lösa upp knutar som håller oss tillbaka, att upptäcka hur vi har lärt oss att hantera motgångar i livet för att lära oss ett nytt sätt att ta hand om oss själva, det är personlig utveckling.

 

Personlig utveckling handlar om att våga utvecklas och att fullt ut vara den vi är idag. För att kunna vara den som vi önskar att vara, behöver vi försonas med det som har varit och släppa taget om det som håller oss fångna i det förflutna.

 

Sorgbearbetning är för de som har upplevt eller upplever sorg. Sorgbearbetning är för alla. Sorgbearbetning handlar om så mycket mer än det vi normalt förknippar med sorg. Alla har rätt till sin känsla av sorg.

 

Att få sätta sin egen sanning på pränt och sen uttala de orden till en annan människa, som lyssnar såsom "ett hjärta med öron utan mun" är läkande och frigörande. Det ger utrymme för att ny livslust åter ska kunna blomma i din inre trädgård.