För företag som vill stötta sina medarbetare när livet blir svårt, i steget innan sjukdom och utmattning, finns jag som hjälper medarbetare att hitta tillbaka till sin fulla potential. Jag är certifierad handledare i sorgbearbetning och har en varm förmåga att lyssna klart. Med hjälp av programmet för sorgbearbetning, egen erfarenhet och utbildning kan jag vara ett stöd i de förluster som för alla är en naturlig del av livet.

 

Programmet:

Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet. Det finns ett antal olika förluster som kan utlösa den starka blandning av mänskliga känslor som vi kallar sorg. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv. Kursen är utformad för att förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och full i livet.

 

Copyright © Svenska Institutet för Sorgbearbetning® 2003-2009. Omfattar alla rättigheter.

 

Introduktionsmöte

Ett kostnadsfritt möte där vi kommer överens om vad som passar dig bäst.

Du kan boka ett möte på ca 30 min utan att förbinda dig att fortsätta.

 

Grupper

 

Kort beskrivning:

Vid första tillfället presenterar vi oss kort för varandra,vi går igenom upplägget och pratar om hur vi kan stödja varandra. Vi träffas sen ytterligare sju eller elva tillfällen och följer programmets upplägg och det som vi gemensamt har kommit överens om.

I en mindre grupp följer vi åtta-veckorsprogrammet, en större grupp följer tolv-veckorsprogrammet.

 

Praktisk information:

Kurslängd: 8 eller 12 veckor. (ett tillfälle i veckan)

Omfattning: Ett möte á två timmar per vecka, samt cirka 2 timmar för hemuppgifter.

Kursledare: Lisa Ibring

Plats: Luntmakargatan i Stockholm (om inte annat anges)

 

 

Individuellt

 

Kort beskrivning:

 

Vi arbetar med programmet på liknande sätt som beskrivs med grupper, men här på tu man hand. Vi kan anpassa upplägget och arbeta i den takt som passar individen bäst.

.

Praktisk information:

Kurslängd: 8 veckor. (ett tillfälle i veckan)

Omfattning: Ett möte á 60 minuter per vecka, samt cirka 2 timmar för hemuppgifter.

Kursledare: Lisa Ibring

Plats: Luntmakargatan i Stockholm.(Möte går även att ordna i Eskilstuna.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Priser

Individuella samtal

Åtta gånger 5600 kr

 

Deltagande i grupp:

Åtta eller tolv gånger från 3900 kr

 

Inspiration på företag:

Enligt överenskommelse

 

Kurslitteratur ingår.

 

För företag gäller priset exklusive moms.

För privatpersoner gäller priset inklusive moms.