För dig som upplevt en svår förlust, när saknaden är stor eller känslorna förvirrande så finns jag som certifierad handledare i sorgebearbetning. Med en förmåga att vara närvarande och lyssna klart kan jag vara den som hjälper dig att hitta tillbaka till livslusten igen. Med hjälp av programmet för sorgbearbetning, egen erfarenhet, utbildning och med en varm medmänsklighet vägleder jag dig genom förlusten och sorgen.

 

 

Programmet:

Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet. Det finns ett antal olika förluster som kan utlösa den starka blandning av mänskliga känslor som vi kallar sorg. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv. Kursen är utformad för att förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och full i livet.

 

Copyright © Svenska Institutet för Sorgbearbetning® 2003-2009. Omfattar alla rättigheter.

 

 

Introduktionsmöte

Ett möte där vi kommer överens om vad som passar dig bäst.

Du kan boka ett möte på ca 30 min utan att förbinda dig att fortsätta till en kostnad på 150 kr. Kostnadsfria introduktionsmöten annonserar jag om löpande.

 

Grupper

 

Kursbeskrivning:

Vid första tillfället presenterar vi oss kort för varandra,vi går igenom upplägget och pratar om hur vi kan stödja varandra. Vi träffas sen ytterligare sju eller elva tillfällen och följer programmets upplägg och det som vi gemensamt har kommit överens om.

I en mindre grupp följer vi åtta-veckorsprogrammet, en större grupp följer tolv-veckorsprogrammet.

 

Praktisk information:

Nästa tillfälle: Start med ny grupp 7/2 2017

Kurslängd: 8 veckor. (ett tillfälle i veckan)

Omfattning: Ett möte á två timmar per vecka, samt cirka 2 timmar för hemuppgifter.

Kursledare: Lisa Ibring

Plats: Luntmakargatan i Stockholm

 

 

 

Individuellt

 

Kort beskrivning:

Vi arbetar med programmet på liknande sätt som beskrivs med grupper, men här på tu man hand. Vi kan anpassa upplägget och arbeta i den takt som passar dig bäst.

 

Praktisk information:

Kurslängd: 8 veckor. (ett tillfälle i veckan)

Omfattning: Ett möte á 60 minuter per vecka, samt cirka 2 timmar för hemuppgifter.

Kursledare: Lisa Ibring

Plats: Luntmakargatan i Stockholm. Nu finns även möjlighet att boka en tid i Eskilstuna.

 

 

 

 

 

Priser

Individuella samtal

Åtta gånger 5600 kr

 

Deltagande i grupp:

Åtta eller tolv gånger 3900 kr

 

Kurslitteratur ingår.

 

För företag gäller priset exklusive moms.

För privatpersoner gäller priset inklusive moms.

 

Rabatt just nu:

se vidare på fliken

"på gång"